РУБРИКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

There is no translation available.

О ВИЧ

There is no translation available.

30-11-2017
Способы переноски пациента

There is no translation available. 

27-06-2017
Первая помощь при травмах

There is no translation available. 

25-04-2017
Обследование пострадавшего

There is no translation available. 

04-04-2017
Помощь при повреждении позвоночника

There is no translation available. 

25-03-2017
Электротравма

There is no translation available. 

04-03-2017
Утопление

There is no translation available. 

25-02-2017
Базовая реанимация

There is no translation available. 

13-01-2017